top of page

VERGEORDNING

Studentsamfunnet i Sogndal og utestedet Meieriet har 18 års aldersgrense på alle arrangementer. Personar under 18 år kan delta på arrangement dersom de har med seg en verge over 25 år som har fylt ut vergeskjema. Ved utfylt vergeskjema forplikter vergen seg til å ta ansvar for at den under 18 ikke inntar alkohol på arrangementet. Vergen kan heller ikke innta alkohol. Vergen kan ha ansvar for to personar under 18 år. 

Send e-post til daglegleiar@meieriet.no i forkant av arrangementet, for å få tilsendt vergeskjema per e-post eller for å få utdelt vergeskjema ved ankomst. Det er kun daglegleiar som kan bestemme hvem som kan være verge. 

 

I e-posten skal det i tillegg infomrerast om hvem (namn, alder evt. rolle eks: mor/far) som skal være verge og hvem under 18 år (navn + alder) som skal ha verge. Slik at de ansvarlige vaktsjefene er informert om verge den gjeldene kvelden.  

Legitimasjon skal framvises ved ankomst.

bottom of page