Styrereferat

Her finn du alle referat frå styremøta i Studentsamfunnet i Sogndal. Styret har normalt styremøte kvar onsdag mellom kl.15 og kl.18. Dersom du har saker du vil styret skal ta opp kan du senda ein
e-post til styreleiar@meieriet.no

Klikk her for å gå direkte til mappe med alle styrereferat

Klikk her for å gå direkte til mappe med alle referat fra Generalforsamlingar