Studenthuset Meieriet er ein studentorganisasjon; for studentar av studentar.

210510212_4765141106836515_7010749564676592882_n.jpg

Bli medlem!
 

Medlemskap i Studenthuset Meieriet følgjer semestra på HVL. Heilårsmedlemskap varer frå august til juni, men det er òg mogleg å kjøpe medlemskap for berre eitt semester (halvårsmedlemskap).

Medlemskapet kjøper du på LinTicket: Her 

 

Vi gler oss til å sjå deg på huset til våren! 

 


Sjå nyheiter for løpande informasjon. 

Kontakt oss: HER