Bli medlem!

Medlemskap i Studenthuset Meieriet følger semestrene på HVL, og varer fra august til juni eller ett semester. Nytt av året, er halvårsmedlemskap for høstsemesteret.

Quizturnering Vår 2020

Kvar torsdag er det quizturnering på Meieriet.
Her finn du resultat for vårsemesteret 2020.

Aktuelt