210510212_4765141106836515_7010749564676592882_n.jpg

Bli medlem!
 

Medlemskap i Studenthuset Meieriet følgjer semestra på HVL. Heilårsmedlemskap varer frå august til juni, men det er òg mogleg å kjøpe medlemskap for berre eitt semester (halvårsmedlemskap).

Medlemskapet kjøper du på LinTicket: Her 

 

Det kostar kr 200 for eitt semester.

I løpet av hausten har vi tilpassa arrangementa våre til koronasituasjonen, dette kjem vi til å fortsetje med til våren òg! Det vert kreative kveldar, NXT:UP-konsertar, kvissar, brettspel, variert musikk og ikkje minst VEKAO unplugged! Dette vil du ikkje gå glipp av!!

Studenthuset Meieriet er mykje meir enn ein utestad. Som medlem får du ikkje berre rabatterte billettar til arrangement, men òg moglegheita til å bli aktiv i ein (eller fleir!) av undergruppene våre. Til dømes Vaktmeistergjengen, Dans, Meiografen (podcasts), DJ, Bar & Vakt eller Blest (foto og PR). Du får òg rabattar og gode tilbod hos samarbeidspartnarane våre. Det kjem alltid godt med når studentbudsjettet skal strekke til!

Meierivakt

Som medlem av Meieriet er du forplikta til å delta på éi til to medlemsvakter i løpet av året, maks éi per semester. Dette inneber at du jobbar på eit av Studenthuset Meieriet’s arrangement, i god dugnadsånd. Meieriet sine arrangement hadde ikkje vore mogleg å gjennomføre utan hjelp frå medlema våre. Denne kvelden jobbar du for dei andre som er ute, mens dei andre vil jobbe neste gong du skal ut. 

Éi til to veker før medlemsvakta di vil du få ein SMS med informasjon om når vi ønskjer at du skal jobbe.

Medlemsvakta er veldig kjekt! Ei typisk medlemsvakt kan sjå slik ut:

- Oppmøte på Lab’en. Her møter du resten av gjengen som skal jobbe saman med deg denne kvelden. Det er kaffi, prat og hygge, arbeidsoppgåvene for kvelden blir fordelt og du får god opplæring i kva du skal gjere.

- Dørene opnar. Alle er på plass på sin post.

- Huset stengjer, gjestene forlét for kvelden og alle hjelp til med å rydde opp. Etterpå er det mat og drikke til alle som har jobba og du kan tusle heim att. Forhåpentlegvis med nokre nye vener, ei kjekk oppleving og lysten til å komme tilbake.

Oppgåvene ein kan velgje mellom varierer. Nokre typiske oppgåver er dørvakt, skanne billettar og gje stempel i inngang, stå i garderoba, vere streifevakt eller bartendar. Om du skulle ha spørsmål undervegs, kan du alltid spørje vaktsjefane eller nokre av de andre aktive medlema på huset.

Vi har tilpassa arbeidsrutinene våre til smittesituasjonen slik at det skal vere enklare å halde avstand til både gjestar og dei andre som er på jobb. Ta gjerne kontakt med dagleg leiar Christina Kolbu (daglegleiar@meieriet.no) om du lurer på noko eller vil vite meir om smittevernrutinane våre. 

 

Vi gler oss til å sjå deg på huset til våren! 

 

Les om våre smitteverntiltak

Sjå nyheiter for løpande informasjon. 

Studenthuset meieriet er en studentorganisasjon, for studentar av studentar.