top of page

For alle

- Heile VEKAO!

16. mars - 26. mars 

Billettlink finner du her.

Følg oss på Facebook og instagram for meir informasjon. 

Grøn festival i Sogndal!

I mars arrangerast VEKAO i Sogndal som tradisjon tro. Dagane og kveldane blir fylt med kulturelle opplevingar og ulike aktivitetar for heile bygda!

#ForAlleHeileVekao

Kontakt meg!

IMG_7554.jpg

Kristine Josefin Angvik Holm

VEKAO-sjef

+47 98894246

vekasjef@studentveka.no

VEKAO ynskjer å skape ein festival som går i takt med samfunnet vi lever i i dag. Eit fokus på kvalitet, tryggleik og miljøbevisste val. Vi vil at våre gjestar skal gå heim med den beste festivalkjensla. 

Vi alle har eit samfunnsansvar, og i år har VEKAO tatt eit val om å vere ein miljøvennleg festival. I samarbeid med grøn festival av Brak har vi i år forplikta oss til dette. Det betyr at vi ynskjer å minimere vårt klimaavtrykk i forbindelse med avvikling av VEKAO. Ulike punkt som er viktige i prosessen er transport, avfall, energi og innkjøp. Vi oppmodar alle våre samarbeidspartnerar til å ta del i denne prosessen. Saman kan vi vere meir berekraftige.

Dersom du ynskjer å vere frivilleg kan du fylle ut vårt frivillig skjema her!

Kva for nokre goder får ein som friveleg?
  • Attest på frivilleg arbeid

  • Mat og drikke medan du er på jobb

Spørsmal om Grøn festival? les mer her og her.

bottom of page