Kjøp billettar her 

Skriv "Meieriet" i søkefeltet

Sjå nyheiter for fullt program  

For alle

- Heile VEKAO!

I APRIL arrangerast VEKAO i Sogndal. Dagane blir fylt med kulturelle opplevingar og ulike aktivitetar for heile bygda! Med daglege arrangement både på Studenthuset Meieriet og rundt omkring i bygda, og med eit bredt mangfald av aktivitetar, finn ein noko for ein kvar smak. Både på dagtid og kveldstid skal vi underhalde alle, heile VEKAO.

Kontakt meg!

astrid.jpg

Astrid Johanne Eskeland

VEKAO-sjef

vekasjef@studentveka.no

VEKAO 2021 presenterer eit nytt konsept, VEKAO-unplugged. Vi ynskjer å skape ein festival som går i takt med samfunnet vi lever i i dag. Eit fokus på kvalitet, tryggleik og miljøbevisste val.

'

Vi vil at våre gjestar skal gå heim med den beste festivalkjensla. Konseptet unplugged vil seie at vi legg oss på ei linje av arrangement som skal kunne fungere for 50 menneskjer og opp til vår fulle kapasitet på 500. Dette skal ikkje gå på kostnad av den gode VEKAOstemninga. Uvissa rundt korleis nasjonale retningslinjer vi må forhalda oss til i mars 2021 er eit faktum. Men det skal ikkje hindre oss i å skape ein festival der studenten, personen på gata eller dei på andre sida av landet har lyst å ta del.

Vi alle har eit samfunnsansvar, og i år har VEKAO tatt eit val om å vere ein miljøvennleg festival. I samarbeid med grøn festival av Brak har vi i år forplikta oss til dette. Det betyr at vi ynskjer å minimere vårt klimaavtrykk i forbindelse med avvikling av VEKAO. Ulike punkt som er viktige i prosessen er transport, avfall, energi og innkjøp. Vi oppmodar alle våre samarbeidspartnerar til å ta del i denne prosessen. Saman kan vi vere meir berekraftige.

Meld deg på som frivilleg her!

Kva for nokre goder får ein som friveleg?

1. Attest på frivilleg arbeid

2. Moglegheit for å reservere bord

3. Mat og drikke medan du er på jobb

Følg VEKAO på facebook og Instagram @vekaoisogndal

Spørsmal om Grøn festival? les mer her og her.