top of page

STYRET

Styreleiar

  • Styreleiar er studenthuset sitt ansikt ut og er kontaktledd mellom Studenthuset og HVL, Saman, Kommunen og andre studentorganisasjonar.

Nestleiar

  • Nestleiar har ansvar for sponsor- og samarbeidsavtalar og for tiltak for å styrke og oppretthalde motivasjonen til dei frivillege på huset.

Styremedlem Økonomi

  • Styremedlem Økonomi har hovudansvar for økonomien til Studenthuset Meieriet, lagar budsjett og fører rekneskap. Økonomiansvarleg kan og svare på spørsmål om investerings- og motivasjonsmiddel i undergruppene.

Styremedlem Drift

  • Styremedlem Drift har hovudansvar for undergruppene i Divisjon Drift og for Medlemsansvarleg. Han samarbeider tett med Dagleg Leiar for å halde huset ope og syt for at det er nok personell på jobb på arrangement.

Styremedlem Arrangement

  • Styremedlem Arrangement har hovudansvar for undergruppene i Divisjon Arrangement og for alle arrangement på studenthuset.

Styremedlem Informasjon

  • Styremedlem informasjon har hovudansvar for alle undergruppene i Divisjon Informasjon og for promotering og marknadsføring av arrangement og anna aktivitet på studenthuset. Styremedlem Informasjon er òg kontaktperson for media.

Styremedlem Kreativ

  • Styremedlem Kreativ har hovudansvar for alle dei kreative undergruppene og syt for aktivitet på huset utanom ordinære arrangement.

Kontakt meg!

271313875_267288792141993_3419379430701121632_n.jpg

Eirik Neteland

Styreleiar

Studie: Grunnskolelærer 1-7

styreleiar@meieriet.no

 +47 97524433

Sam Lyngbø

Nestleiar
Studie: Barnevern

nestleiar@meieriet.no
+47 91774343

Sam.jpeg

Erland Mathisen

Økonomi
Studie: Økonomi & juss

okonomi@meieriet.no

+47 46876606
 

erland.jpeg

Rikke Helena Våge

Drift
Studie: Sosialt arbeid

drift@meieriet.no
+47 95557301

Rikke_edited.jpg

Silje Pedersen

Arrangement
Studie: Grunnskolelærer 5-10

arrangement@meieriet.no

+47 46932036

silje.jpeg

Hege Opkvitne Rongevær

Informasjon
Studie: Grunnskolelærer 5-10

info@meieriet.no
+47 45869581

IMG_1154.jpg
IMG_4330.JPG

Mona Ismail Lillemo

Kreativ
Studie: Fornybar energi

kreativ@meieriet.no

+47 45675601

bottom of page