STYRET

Styreleiar

  • Styreleiar er studenthuset sitt ansikt ut og er kontaktledd mellom Studenthuset og HVL, Saman, Kommunen og andre studentorganisasjonar.

Nestleiar

  • Nestleiar har ansvar for sponsor- og samarbeidsavtalar og for tiltak for å styrke og oppretthalde motivasjonen til dei frivillege på huset.

Styremedlem Økonomi

  • Styremedlem Økonomi har hovudansvar for økonomien til Studenthuset Meieriet, lagar budsjett og fører rekneskap. Økonomiansvarleg kan og svare på spørsmål om investerings- og motivasjonsmiddel i undergruppene.

Styremedlem Drift

  • Styremedlem Drift har hovudansvar for undergruppene i Divisjon Drift og for Medlemsansvarleg. Han samarbeider tett med Dagleg Leiar for å halde huset ope og syt for at det er nok personell på jobb på arrangement.

Styremedlem Arrangement

  • Styremedlem Arrangement har hovudansvar for undergruppene i Divisjon Arrangement og for alle arrangement på studenthuset.

Styremedlem Informasjon

  • Styremedlem informasjon har hovudansvar for alle undergruppene i Divisjon Informasjon og for promotering og marknadsføring av arrangement og anna aktivitet på studenthuset. Styremedlem Informasjon er òg kontaktperson for media.

Styremedlem Kreativ

  • Styremedlem Kreativ har hovudansvar for alle dei kreative undergruppene og syt for aktivitet på huset utanom ordinære arrangement.

Kontakt meg!

portrett_styreleiar_lars_21-22_edited.jpg

Lars Magnus Avdal

Styreleiar

Studie: Master of Science
in Business

styreleiar@meieriet.no

+47 94816199 

Petter Amble

Nestleiar
Studie: -

nestleiar@meieriet.no
+47 92642025

IMG_4320.JPG

Vanja Luedy Andersen

Økonomi
Studie: Økonomi juss

okonomi@meieriet.no

+47 47157234


 

portrett_økonomi_vanja_21-22_edited.jpg

Vetle Kjølberg

Drift
Studie: PPU

drift@meieriet.no
+47 47754961

portrett_drift_vetle_21-22_edited.jpg

Adelheid Breidivik

Arrangement
Studie: Lærer 5-10

arrangement@meieriet.no

46916435

adelheid.png

Othelie Sophie Garnes

Informasjon
Studie: Eigendomsmekling

info@meieriet.no
+47 40831767

portrett_info_othelie_21-22_edited_edited.jpg
Chris.jpg

Chris Kenneth Gudmundson

Kreativ
Studie: Historie

kreativ@meieriet.no

46769164