STYREREFERAT

Her kan du finne referat frå møta i styret på Studenthuset Meieriet. Lenka under leier til ei mappe med PDF-filer i Google Disk.

Nokre opplysningar og saker er unnateke offentlegheita. Dei vert sensurert. Det kan til dømes vere artisthonorar eller personalsaker.

Kontakt meg!

mari.jpg

Mari Ingeborg Bjor Hognestad

Styreleiar
Studie: Landskapsplanlegging

styreleiar@meieriet.no
41529405