STYREREFERAT

Her kan du finne referat frå møta i styret på Studenthuset Meieriet. Lenka under leier til ei mappe med PDF-filer i Google Disk.

Nokre opplysningar og saker er unnateke offentlegheita. Dei vert sensurert. Det kan til dømes vere artisthonorar eller personalsaker.

Kontakt meg!

Mari Ingeborg Bjor Hognestad

Styreleiar
Studie: Landskapsplanlegging

styreleiar@meieriet.no
41529405

Studenthuset Meieriet
styreleiar@meieriet.no
Tlf: 415 29 405

Besøksadresse
Meieriet
Fjørevegen 18 A
6856 SOGNDAL

Postadresse
Studenthuset Meieriet
PB 230
6852 SOGNDAL

Kontortid:

Mån - fre:  14:00 - 18:00

 

Åpningsti 

  • Facebook Meieriet
  • Instagram Meieriet

Hovudsponsorar