top of page

STYREREFERAT

Her kan du finne referat frå møta i styret på Studenthuset Meieriet. Lenka under leier til ei mappe med PDF-filer i Google Disk.

Nokre opplysningar og saker er unnateke offentlegheita. Dei vert sensurert. Det kan til dømes vere artisthonorar eller personalsaker.

Kontakt meg!

Styreleiar

Eirik Neteland

Styreleiar@meieriet.no

271313875_267288792141993_3419379430701121632_n.jpg
bottom of page