SMITTEVERNTILTAK

Oppdatert: april 28

Vi tek smittevern på alvor! For at du og dine venner skal få ein trygg opplevelse under VEKAO Unplugged, gjeld følgande smitteverntiltak:

 • Vi oppfordrar alle gjester til å bruk av munnbind ved innlepp og utslepp.

 • Vi sørger for at inn- og utslepp skjer på ein kontrollert måte.

 • Det er kun dei som er bosatt i Sogndal kommune som kan delta på våre arrangement.

 • Det er sitteplasser for alle gjester med faste tilviste plasser, med bordservering.

 • Servering av alkohol skjer kun til dei som får servert mat.

 • Skjenkestopp kl. 22:00

 • Vi registrerer kontaktopplysninger til alle gjestene som samtykker til det på våre arrangement.

 • Kontaktflater som berøres ofte, blir jevnlig vasket.

 • Det er antibac tilgjengelig på heile huset.

 • Alle våre frivillige bruker munnbind på jobb.

 • Hugs å hald avstand til andre.

 • Hold deg heime dersom du er syk.


For meir informasjon om våre smitteverntiltak sjå her.