Våre smitteverntiltak

Studentane og dei frivillege sin tryggleik er svært viktig for oss. Med utgangspunkt i retningslinjer frå helsemyndigheitene har vi utarbeida smitteverntiltak som skal sørgje for at alle dei nye studentane får ein fin og trygg studiestart.