Bli VEKAO friveleg 2021!

No er VEKAO2021 under planlegging, og vi gler oss stort til å sjå kor den sterke komitéen vil ta oss.

Venstre brak: Torjus Havnerås Sagenes, Jon Kastdalen, Ken Marius Kalstad, Petter Amble. Venstre framme: Ingvill Holmberg, Monica Kvernes, Ingvild Mathisen, Silje Takle, Martine Ryan Gulstad. Utan bakkekontakt: Emma Wolden Bersagel.

Venstre brak: Torjus Havnerås Sagenes, Jon Kastdalen, Ken Marius Kalstad, Petter Amble. Venstre framme: Ingvill Holmberg, Monica Kvernes, Ingvild Mathisen, Silje Takle, Martine Ryan Gulstad. Utan bakkekontakt: Emma Wolden Bersagel.

 

MEN for at vi skal få festivalen til å gå rundt, treng vi mange mange mange frivillige :D

Når ein er VEKAO-frivillig er ein med og jobbar under VEKAO. Det er mange ulike frivillig-grupper ein kan ta del i, men det som er gjennomgåande er at ein kvar VEKAO-frivillig er med på å spreie glede, hjelpe andre og gje gjestane ei god oppleving under festivalen. Som frivillig er ein med på å gjere VEKAO til noko heilt spesielt. Utan frivillige ville det ikkje ha vore noko Meieriet og heller ikkje noko VEKAO, og nettopp difor er dei frivillige veldig veldig veldig viktige <3

Kva for nokre goder får ein?
Moglegheiten for å reservere bord.
Mat og drikke medan du er på jobb.
Attest på frivillig arbeid som ser supert ut på CV-en.
Frivillegfest, opplæring og nye vener.

 

Såååå meld deg som frivillig HEEEEEER!!