top of page

MEDLEM HOS MEIERIET

Studenthuset Meieriet er ein utestad, ein konsertscene og driv med aktivitetar som musikk, dans, rollespel, foto og podcast-laging. For å få til alt dette, er vi organisert i ulike undergrupper som er drevet av frivillige.

Eit medlemsskap på Meieriet er ein genial moglegheit til å treffe nye vener, prøve nye aktivitetar og til å gje noko tilbake til studentmiljøet ditt!

Nokre av medlemane våre har store ansvarsoppgåver. Til dømes økonomiansvarleg i styret, VEKAO-sjefen og vaktsjefane. Andre har mindre oppgåver eller jobbar frivillig på arrangement, mellom anna i baren eller i lydbåsen. Det er og mange som er med berre for gøy, til dømes i bandgruppa eller rollespelgruppa.  

Som medlem av Meieriet har du òg fleire andre fordeler:

  • Gratis inngang eller medlemspris på alle våre arrangement

  • Stemmerett på Generalforsamling, som er det øvste organet i organisasjonen

  • Tilbod og rabattar hos samarbeidspartnerane våre

bottom of page