Hos Studenthuset Meieriet

Studenthsuet meieriet et en studentorganisasjon for stundentar.
Meieriet er en uteplass med bar og konertscene!

For studentar av studentar