top of page

Praktisk info

VERGEORDNING: 

Studenthuset Meieriet har 18 års aldersgrense på alle arrangementer, dersom anna ikkje er oppgitt. Personar under 18 år kan delta på arrangement dersom dei har med seg ein verge over 25 år som har fylt ut vergeskjema. Ved utfylt vergeskjema forpliktar vergen seg til å ta ansvar for at den under 18 ikkje nyter alkohol på arrangementet. Vergen kan heller ikkje nyte alkohol før eller etter arrangementet. Verge kan ha ansvar for to personar under 18 år. 

Send e-post til daglegleiar@meieriet.no i forkant av arrangementet, for å få tilsendt vergeskjema per e-post eller for å få utdelt vergeskjema ved ankomst. Det er kun daglegleiar som kan bestemme kven som kan vere verge. 

 

I e-posten skal det i tillegg infomrerast om kven (namn, alder evt. rolle eks: mor/far) som skal vere verge og kven under 18 år (navn + alder) som skal ha verge. Slik kan dei ansvarlege vaktsjefaene bli informasjon om verge den gjeldande arrangementet.  

Legitimasjon skal framvisast ved ankomset. 

bottom of page