Undergruppeleiarar

Her er oversikten over kven som er ansvarleg for dei ulike undergruppene vi har på Studenthuset Meieriet.

Har du nokon spørsmål er det berre å ta kontakt med ein av oss. Dersom du er interessert å bli med i ein av gruppene, kan du lese meir om dei ulike undergruppene HER.

Kine Odden Nystuen

Kine Odden Nystuen

Bar og Vakt
Studie: Landskapsplanlegging

bar@meieriet.no
90361559