Booking av Bandrom

Vil du booke bandrommet vårt?
Da gjelder følgende for deg!
- du må være medlem hos studenthuset meieriet
- du må være medlem av band-gruppa
- du må være på bandrommet innen åpningstid

Åpningstid betyr at for å være på huset som har mulighet til å låse deg inn. Kontortid er 14:00 - 18:00.
Er du på bandrommet etter kontortid (18:00) kan du få beskjed om å avslutte øvingen dersom det forstyrrer arrangement nede.
Send en mail til Styremedlem Kreativ, eller Benedikte! Mailen hennes ligger til høyre.

Booking av bandrom