top of page

SMITTEVERN

Studenthuset Meieriet følgjer regjeringa og helsemyndigheitene sine anbefalingar og retningslinjer. Her finn du relevante lovar og reglar som gjeld for Studenthuset Meieriet:

NASJONALE TILTAK 

Gjeldande for Meieriet fra 16. april: 

 • Sitteplasser for alle gjester, med bordservering.

 • Skjenkestopp kl. 22.00.

 • Servering av alkohol kun til dei som får servert mat.

  • Helsedirektoratet: ​Man kan ikke bestille en liten rett og deretter fortsette å drikke hele resten av kvelden. Hensikten er at man skal kunne drikke alkohol i tilknytning til et måltid

 • Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor same husstand.

 • Det skal registreres kontaktopplysninger til dei gjestane som samtykker til det.

 • Maks 100 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

 • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser i leid lokale. Maks 20 personer utendørs.

SMITTEVERNTILTAK

Slik gjer vi det trygt for deg: 

 • Alle frivillige på huset bruker munnbind på jobb. 

 • Vi passer på at innslepp og utslepp skal skje på ein kontrollert måte, der gjester som kjem sammen/er i same kohort blir sluppet inn puljevis. 

 • Vi registrerer kontaktopplysninger til alle gjestane under arragmenet. 

 • Det er lagt opp til minst 1 meters avstand mellom gjester.

 • Vi vasker gjeneleg kontaktflater der berøringspunkt er hyppig. 

 • Antibak skal vere lett tilgjengelig på heile huset

 • Vi har bordservering der gjester skal sitte på faste tilviste plasser under arrangement.

 • Vi serverer ikke alkohol utover måltidet. 

Slik kan du gjere det trygt for oss: 

 • Vi oppfordrar alle gjester til å bruke munnbind ved innslepp og utslepp. 

 • Respekter din faste tilviste plass under arrangement.

  • Gjester som ikke overholder dette blir bortvist fra arrangementet.

 • Hold deg heime dersom du er syk.

 • Hugs å hald avstand til andre.​

 • Ha god håndhygiene.

 • Det er kun gjester som er bosatt i Sogdnal kommune som kan delta på våre arrangement. 

LOKALE TILTAK 

Ingen lokale tiltak for øyeblikket. 

SJÅ VÅRE:

husregler 2.PNG
Covid-19 Corona Korona
bottom of page