COVID-19

Studenthuset Meieriet følgjer regjeringa og helsemyndigheitene sine anbefalingar og retningslinjer. Her finn du relevante lovar og reglar som gjeld for Studenthuset Meieriet, samt nye pressemeldingar frå regjeringa:

COVID-19 OG SISTE OPPDATERING

Studenthuset Meieriet er stengd i påska og frem til 12. april grunna nye nasjonale tiltak og retningslinjer. 

Ta vare på kvarandre!

LOVAR OG REGLAR

1. Pressemeldingar

2. Bordservering

3. Smittesporing

4. Skjenking, innslepp og kapasitet

5. Smitteverntiltak

1. Pressemeldingar

Her oppsummerer vi det som angår Studenthuset Meieriet i pressemeldingane frå regjeringa.

23.03.21: Gjeldende nasjonale tiltak frem til 12. april 

 • Skjenkeforbud

 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker det

 • 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser. 

 • Anbefalinger: 

  • To meter avstand til andre ​

  • Bruk  munnbind når det ikke er mulig å holde to meters avstand. 

2. Bordservering

 • Gjester som kjem saman kan sitte ved same bord

  • Max 5 personar per bord

  • Ein må bli sittande ved det same bordet heile kvelden

  • Det er ikkje lov å vandre mellom borda

  • Vi ber om at alle sit på stolen sin heile kvelden. Det er dømesvis ikkje moglegheit for å reise seg opp for å danse.

  • Vi legg til rette for at alle kan halde minst éin meter avstand

  • Det er gjestane sitt eige ansvar å halde ein meter avstand på sitt bord, og til andre gjestar ved toalettbesøk og ved ankomst/avreise.

  • Hugs: vi har lågare terskel for skjenkestopp under pandemien. Vi oppmodar våre gjestar til å ta det ekstra rolig.

 • Bordbestilling:

  • Det ligg menyar med oversikt over drikke og snakcs på alle bord.​

  • ​Om du ønskjer å bestille noko, rett opp handa og ein av våre servitørar vil ta bestilling og betaling ved bordet ditt. ​

Takk for at du respekterer bordreglane våre - saman får vi dette til!

3. Smittesporing

 • Vi legg ut smittesporingsark på alle bord.

 • Når du kjem fyller du og gruppa di ut smittesporingsskjemaet som ligg på bordet.

 • Vi treng namn og telefonnummer frå minst éin person i kvar gruppe, men vi oppmodar alle i gruppa til å fylle ut skjemaet.

 • Våre frivillege i Bar og Vakt samlar inn smittesporingskjemaene.

 • Ved billettkjøp

  • Ved kjøp av billett til kviss, konsert eller temafest får vi kontaktopplysningar via digitalt kjøp i LinTicket.

 • Ved vidaresal av billett:

  • Om du sel billetten din vidare, er det viktig at du overfører billetten i LinTicket slik at vi får registrert riktigte kontaktopplysnngar.

4. Skjenking, innslepp og kapasitet

Gjeldande i perioden frå 03.01 til 17.01.2021

 • Skjenking

  • Regeringa har innførst nasjonal skjenkestopp.

 • Innslepp

  • Studenthuset Meieriet har vald å halde stengd fram til 18. jan 2021 då myndigheitene anbefalar å utsette fysisk kontakt og kulturarrangement etter jul for å hindre ei ny smittebølgje.

  • Fyrste opningsdag etter jul er planlagd til onsdag 20.januar 2021

 • Kapasitet

  • Studenthuset har ikkje fastmonterte seter. Max kapasitet er difor 50 gjester.

  • Vi har vald å ha max 5 personar per bord, då dette òg er grensa for tal gjestar i private samanhengar.

5. Smitteverntilak

Studenthuset Meieriet har utarbeida husreglar basert på helsemyndigheitene sine anbefalingar:

 • Husreglar kort oppsummert:

  • Hald deg heime om du er sjuk eller kjenner på forkjølingssymptom

  • God handhygiene

  • Hald avstand

  • Ikkje del drikke

 • Vaskerutiner

  • Dei frivillege i Bar og Vakt vaskar over kontaktflatar og andre berøringspunkt ofte.

Studenthuset Meieriet
styreleiar@meieriet.no
Tlf: 415 29 405

Besøksadresse
Meieriet
Fjørevegen 18 A
6856 SOGNDAL

Postadresse
Studenthuset Meieriet
PB 230
6852 SOGNDAL

Kontortid:

Mån - fre:  14:00 - 18:00

 

Åpningsti 

 • Facebook Meieriet
 • Instagram Meieriet

Hovudsponsorar