Informasjon

Studenthuset har ein eigen informasjonsansvarleg som skal vere organisasjonen sitt ansikt utad, og syte for god informasjonsflyt innad i organisasjonen. I tillegg er vedkommande øvstkommanderande for PR-gruppa og IT-gruppa.

PR-gruppa

PR-gruppa

Vi lager plakater, flyers, månadsprogram og mykje meir for å spre det gode ord. Har du gode idéar får du sjansen til å utfolde deg, kanskje i form av eit PR-stunt? Bli med i gjengen og bidra til fullt hus på Meieriet.

Foto- og Filmgruppa

Foto- og Filmgruppa

Vi dokumenterer det meste av aktivitetar på Meieriet gjennom ei kameralinse. Vi har tilgang på profesjonelt kamera- og videoutstyr, og anten du er ein dreven fotograf eller berre nysgjerrig og vil lære meir om fotografi, er du hjarteleg velkomen i gruppa.

IT-gruppa

IT-gruppa

Vi er ei lita gruppe som driv med oppdatering og vedlikehald av meieriet.no, samt andre datarelaterte oppgåver på huset. Er du interessert i dataelektronikk, er samarbeidsvillig og fleksibel er dette gruppa for deg.