Arrangement

I denne divisjonen finn du dei som arrangerer store og små arrangement på huset.
Alt frå store konsertar til karaoke.

Artistvertane

Artistvertane

Artistvertane er gruppa for dei som ynskjer å komme tett inn på artistane som spelar på Meieriet. Medlemmane i denne gruppa fungerer som vertar for artistar og syter for at dei har det megakult under opphaldet.

Festkulturgjengen

Festkulturgjengen

Vi pynter og gjer Meieriet klar for temafest. I tillegg får du moglegheit til å bestemme kva arrangement Studenthuset skal tilby. Har du ein god og kreativ idé er det i denne gruppa du får realisert den.

Kvissgjengen

Kvissgjengen

Vi arrangerer dei ekstremt populære kvisskveldane på Meieriet. Vårt mål er at ingen kvisskveld skal vere lik ein annan, og søker difor folk med ulike interesser til å lage og presentere kviss for eit fullsatt studenthus.

VEKAO

VEKAO

VEKAO er Meieriet sin store studentfestival. Ti dagar til ende med konsertar, stand-up, revy, dagaktivitetar, fest og mykje moro. Følg med på Meieriet gjennom året, for å finne ut korleis du kan bidra til Norges beste studentfestival.