top of page

Nettsal av billettar

Studenthuset Meieriet sel nettbillettar på meieriet.no, på facebooksida si og på LinTicket sin app. Alle billettar er utstyrt med ein unik strekkode som vert scanna og kontrollert når du kjem i døra. Dersom du har motteke din/dine billettar på mail, oppmodar vi å skrive dei ut på førehand eller ha den klar på telefonen, då bidreg du til at køa går fortare. Ver obs på at nettsalet stengjer éin time før arrangementet startar.

Direktesal av billettar

Billettar kan kjøpast på Styrekontoret i andre etasje på Studenthuset Meieriet.

Kontoret er bemanna måndag til fredag mellom kl.14-18.

Kjøp på førehand – spar pengar!

Prisane på alle billettar stig om du ventar med billettkjøpet til du kjem i døra. Derfor er det lurt å kjøpa billett på førehand.

Kvifor gebyr?

Meieriet tek 20 kr i gebyr på alle billettar, anten du kjøper på nett eller i døra. Gebyret går til drift av billettsystemet og vedlikehald og oppgradering av billettutstyr.

Bruk medlemskortet som billett ved kjøp på nett

Er du medlem i Studenthuset Meieriet? Då kan du bruka medlemskortet som billett dersom du har kjøpt billetten på nett! Du treng verken utskrift av billett eller kredittkort. Strekkoden på medlemskortet fungerar som billett.

Alltid på våre arrangement
  • Det er 20 års aldersgrense (18 for student) og legitimasjonsplikt på alle arrangement på Meieriet dersom ikkje anna er oppgjeve.

  • Du kan verta avvist i døra utan gyldig legitimasjon.

  • Falsk legitimasjon og/eller bruk av andre sin legitimasjon vert meldt til politiet.

  • Dørene opnar kl. 21.00 (om ikkje anna er oppgjeve)

  • Billettar vert berre refundert ved avlysing av arrangement.

  • Du må ha med medlemsbeviset i døra, dersom du har kjøpt medlemsbillett.

Spørsmål eller problem ved kjøp av nettbillett?

Kontakt arrangementsansvarleg på arrangement@meieriet.no

BILLETTINFO

Kontakt meg!

silje.jpeg

Silje Pedersen

Arrangement
Studie: Grunnskolelærer 5-10

arrangement@meieriet.no

+47 46932036

bottom of page