Studenthuset Meieriet tar ansvar!

Studenthuset Meieriet tar ansvar!

Pressemelding fra Studenthuset Meieriet.

12/08-20


Styret i Studenthuset Meieriet har besluttet å endre programmet for Fadderukene 2020, for å være føre var og fortsette å sørge for en fadderuke som legger grunnlag for godt læringsmiljø og sosialt samhold.


- Fadderukene som konsept er svært viktig for studentenes, trivsel, læringsmiljø og psykiske
helse. De første par dagene har vist at det planlagte programmet ikke har gitt den sosiale
effekten vi ønsker å se i fadderukene. Med de smittevernkravene vi har nå, må vi tenke
alternativt for å gi medstudentene våre et trygt, samlende og inkluderende tilbud, sier
styreleder Mari Ingeborg Bjor Hognestad.


Nå nullstiller vi oss. Vi vil fortsatt gjennomføre fadderukene, men vi må tilpasse programmet slik at det gir den ønskede sosiale effekten samtidig som vi fortsetter å følge gjeldende råd fra helsemyndighetene.


Studentene i Sogndal har et felles ansvar for å ta vare på bygda vår, og det å hindre smittespredning har blitt en del av dette ansvaret. Derfor oppfordrer styret i Studenthuset Meieriet alle våre medstudenter til å bli med oss på å gjennomføre fadderukene på en måte som bidrar til sosialt samhold, uten å gå på bekostning av smittevernet.


I løpet av dagen vil det komme et nytt program for fadderukene, med flere lavterskel sosiale arrangement for mindre grupper. Vi håper at det nye opplegget kan bidra til trivsel, godt læringsmiljø og sosialt samhold for de nye studentene våre.