Bli medlem!

Kjøp medlemskap HER!

Du forpliktar deg til:

Medlemsteneste

 • Som medlem i Studenthuset Meieriet forpliktar du deg til å jobba på Meieriet ein kveld i løpet av studieåret. Dette kallar vi medlemstenesta, og den er heilt ESSENSIELL for å kunne halda studenthuset ope.
 • Dersom du ikkje kan jobba den gitte datoen må du melda frå så tidlig som mogleg, slik at vi kan finna ein ny kveld til deg.
 • Du vil få melding om kva tid du er sett opp på arbeid minst ei veke på førehand, pluss ei påminning på sjølve arbeidsdagen.
 • Dei som ikkje møter til maurteneste utan å melde frå vil få medlemskapen sin inndregen.

 

Du får:

 • Tilgong til alle undergrupper i Studenthuset Meieriet.
 • Moglegheit til å påverka organisasjonen både gjennom frivillig arbeid og engasjement, og gjennom generalforsamling.
 • Rabatterte billettar til temafester, konserter og andre arrangement i regi av Studenthuset.
 • Rabattavtalar hjå våre samarbeidspartnarar.
  • Sport1, Erling Fardal:
   15% rabatt på alle varer, utanom salsvarer
  • Tingbui
   15% rabatt på alle varer, utanom salsvarer
  • Lilly´s frisørsalg
   10% rabatt på alle varer
  • Jernia
   10% rabatt på alle varer, utanom salsvarer
  • Nybø Blomster og Gartneri
   10% rabatt på alle varer, utanom salsvarer og bestilte varer
  • Telehuset Sogndal
   15% rabatt på alt av tilbehør til data, mobil og telefoni
  • Paintball Sogndal
  • 200 kr pr pers

 

Medlemskortet er personleg og skal KUN nyttast av deg sjølv. Brot på dette vil medføra inndraging av medlemskap. Hugs å ta med deg medlemskortet når du kjem på Meieriet!