top of page

ANDRE DOKUMENT

Strategi

Langtidsplan: Overordna strategiplan for 2018 - 2023
Kortidsplan: Strategiplan for skoleåret 20/21

 
Handlingsplan
Handlingsplan for skuleåret 20/21


Innkalling til generalforsamling
Generalforsamling vår 2021​​ - Kjem
 

bottom of page