ANDRE DOKUMENT

Strategi

Langtidsplan: Overordna strategiplan for 2018 - 2023

Kortidsplan: Strategiplan for skoleåret 20/21

 

Handlingsplan

Handlingsplan for skuleåret 20/21

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling vår 2021​​ - Kjem