Månadens frivillig januar og februar!

Månadens frivillig januar: Johan Hegland
Månadens frivillig februar: Josef Benoni Ness Tveit

Til venstre: Johan, til høgre: Josef

Til venstre: Johan, til høgre: Josef

Vi i styret vil takke dykk begge for den strålande innsatsen!