Undergruppeleiarar

Her er oversikten over kven som er ansvarleg for dei ulike undergruppene vi har på Studenthuset Meieriet.

Har du nokon spørsmål er det berre å ta kontakt med ein av oss. Dersom du er interessert å bli med i ein av gruppene, kan du lese meir om dei ulike undergruppene HER.

Benjamin Bjørkedal

Benjamin Bjørkedal

Band,Backlineansvarleg
Studie: Grunnskulelærar 5-10

band@meieriet.no
94806227