Ordfører med hjerte for alle

Kristoffer Skarstein, leder for studentavisa Røynda, har slått av en prat med Sogndals ordfører Jarle Aarvoll

Av: Kristoffer Skarstein, leder for studentavisa Røynda

Ordføreren i Sogndal, Jarle Aarvoll, har et overraskende normalt kontor med en pult full av papirer, og et lite hjørne med et bord og noen stoler. I minuttene før jeg skulle møte han ble jeg sittende på benken utenfor kommunehuset og lure på hvilke av vinduene som var hans. Om ikke en ordfører enten hadde kontor i enden eller midt i, så må det i hvertfall være der med de store vinduene. Men for Jarle handler det om alt annet enn bygget. Han må ut blant folk, snakke med alt fra barn og unge til eldre, snakke om det som folk er opptatt av. Det er en 8 til 16 jobb, men så er det ikke det likevel.

 

Han drar frem kalenderen sin og begynner å bla. Det er alt fra møter på huset, til reiser, diskusjon om hvor en ny E16 bør legges mot Oslo og herretrim. Da det var gasslekkasje på campus måtte det tas stilling til en eventuell krisestab, men det ble heldigvis ikke nødvendig. Som ordføreren i en liten kommune har han tydelig en helt annen nærhet til det som foregår blant innbyggerne enn det ordføreren i en større kommune har muligheten til.

Jeg har lurt litt på om en ordfører får gå i fred, eller om folk bak han i køen på Meny pirker borti han for å ta opp ting de er engasjert i.
- "Jeg får lov til å bare være Jarle og det setter jeg pris på!"

Før Jarle ble ordfører  i 2007, var han førstekonsulent på Arbeidskontoret (NAV), men hva han gjør etterpå vil han egentlig ikke svare på.
- "Jeg er valgt til fire år!"

Høgskolen: bygdas største arbeidsplass
Jarle spør om hvorfor jeg valgte akkurat Sogndal, om førsteinntrykket mitt, hva jeg tenkte før jeg kom hit, og om det var tilfeldig. På 70-tallet kom det stort sett bare studenter fra nabobygdene for å studere, den gang var det en mer “Oss og dem-holdning”. Jarle har ikke den følelsen i dag og studenter kommer fra hele landet og setter sitt eget preg på studentmiljøet og bygda forøvrig.

Byggingen av 150 nye studentboliger er godt i gang og det er viktig for veksten i bygda.
- "Det vil kjølne utleiemarkedet."

Om Høgskolen, med sine vel 3000 studenter og 300 arbeidsplasser hadde stengt i morgen, hvordan ville det påvirket bygda?
- "Vi snakker om det av og til, det ville vært krise!"
Han snur seg og peker, gestikulerer. Butikker, spisesteder, kulturlivet, det ville gått utover alt.

Felles ansvar
Sogndal ble i 2014 kåret til Norges beste bosettingskommune. Ved siden av asylmottaket på Kaupanger, med 175 faste beboere, bosetter kommunen rundt 35 flyktninger. Kommunen har strukket seg langt for å ta i mot det antallet de til en hver tid blir forespurt fra regionalt hold, og den pågående krisen i Syria er intet unntak.

Jarle kan enda ikke si om Sogndal vil bosette flere det neste året enn de har gjort frem til nå da flyktningskrisen fortsatt er ganske fersk, men han er klar på at det er et felles ansvar.

Jeg spør hva han synes om jevnstore kommuner som tar i mot få eller ingen.
- "Det synes jeg ikke noe om.  Om noen kommuner ikke tar sin del av ansvaret, blir det mer på andre. Kommunenorge må ruste seg!"

Til sammenligning: Bergen Kommune med sine 275 000 innbyggere, bosetter 350 flyktninger. Mens Sogndal med sine 7677, bosetter 35.

Innvandrere får norskopplæring og tett oppfølging av kommunen, men Jarle er klar på at det fortsatt kan bli bedre.
-  "Vi lykkes delvis, men ikke godt nok. Det er et felles ansvar. Det er også viktig at nye landsmenn er interessert i å lære seg språket, bli kjent med lokalbefolkningen og utvide nettverket sitt."

Kobler av i fjellet.
Jarle tok en gang i tiden trenerkurs (C-kurs) sammen med Åge Hareide, så alt handler ikke bare om politikk.
- "Han ble fotballtrener i Champions League og jeg ble ordfører.."

Når ordføreren skal slappe av, tar han seg gjerne tur på en av toppene rundt bygda.
- "Jeg er ingen klatrer, men liker å vandre i fjellene."
Om du noen gang treffer på Jarle i fjellheimen er det bare å hilse, han slår gjerne av en liten prat.

Foto: Kjetil Kvåle Foto: Kjetil Kvåle