Månadens frivillig oktober

Ein merksemd til ein som har gjort ein ekstra god innsats i oktober. Han bidreg i opp til fleire undergrupper og er alltid behjelpeleg når andre treng ein ekstra handsrekking.

Jan Andre Cirotzki Voll

Takk for innsatsen!