Generalforsamling 2017

På Generalforsamlinga til Studenthuset Meieriet vart det lagt fram årsrapportar frå undergruppene og budsjett slik at medlemmane fekk eit innsyn i drifta på huset. Genenalforsamlinga gjekk radig unna da det ikkje vart noko størra sakar og ta stilling til. Det var vedtatt at undergruppene PR og Film&Foto blir slått saman under namnet Blest.

Generalforsamlinga vedtok å innsetje styret for 2017/2018 etter innstillinga frå valkomiteen.

 

Styreleiar: Sondre Skår

Nestleiar: Astrid Johanne Eskeland

Drift: Sebastian Smith

Økonomi: Kristine Barkve Røssland

Informasjon: Martinus Dale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangement: Eline Sjøblom

Kreativ: Andrea Østbø