Generalforsamling 2016

På Generalforsamlinga til Studenthuset Meieriet vart det lagt fram årsrapportar frå undergruppene og budsjett slik at medlemmane fekk eit innsyn i drifta på huset. Genenalforsamlinga gjekk radig unna da det ikkje vart noko størra sakar og ta stilling til. Det vert vedteke at studentavisa Røynda sku skillast ut frå Meieriet, og istaden vere ein sjølvstendig  studentavis.

Generalforsamlinga vedtok å innsetje styret for 2016/2017 etter innstillinga frå valkomiteen.

Styreleiar: Lene Kleppo

Nestleier: Cecilie Skarstein

Økonomi: Johan Slåtten

Arrangement: Marie Behné Eie

Drift: Martin Hjetland

Informasjon: Ørjan Nikolaisen Trovåg

Kreativ: Sara Troland