Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling

Dette skjedde tysdag 09.10.18 under den ekstraordinære generalforsamlinga på Studenthuset Meieriet, der det var 10 (+/-) lojale medlem som møtte opp for å iaktta denne spesielle hendinga. Silje Takle vart innsitlt med rungande akklamasjon prega av glede og jubel. Ho vart deretter presentert ein potteplante av typen plastikk som no står og prydar eit vekkgøymt vindauge ein stad på Studenthuset. 

Vi takkar alle som tok seg tida til desse tre minuttane i ein elles travel kvardag. Takk!