Desse skal lage fadderveka i 2016

Fadderansvarleg: Marte Engh

Fadderkommiteen består av:

Mari Horstad

Håkon Solheim

Kristine Thoreid

Jason Sowerby

Denne gjengen skal heldigvis ikkje jobbe heilt aleine om å ta imot dei nye studentane, dei vil også når tida nærmar seg få med seg motiverte faddere. Komitéen skal gjennom planlegging av arrangementer og aktivitetar legga grunnlaget for programet i fadderveka.