Årets Student

Den årlege Studentprisen delast ut av SISOF, og ein jury beståande av studentane i SISOF sitt styre og leiar i Studentparlamentet avgjer kven som får prisen. Det vert set fokus på studentar som utmerka seg spesielt med å skapa eit godt studentmiljø og aktivt jobbar med å fremme studiestaden.

«Studentprisen blir delt ut til en eller flere studenter som har utmerket seg med et spesielt engasjement rundt studentsosialt arbeid»


Studentprisen i Sogndal 2016 vart tildelt vår eigen styreleiar på Studenthuset Meieriet,
Stian Sunde! Gratulerar med vel fortent pris og takk for alt du gjer for oss og studentmiljøet.

 

 

http://www.sisof.no/aktuelt/nominasjon-til-studentprisen-2016