Årets frivillig

Gjennom året kårast månedens frivillig, ein liten merksemd til dei som gjer ein ekstra god innsats på Studenthuset Meieriet. Styret kårar årets frivillig ut fra alle årets "månedens frivillig".

Vinnaren av "Årets frivillig" er den som har utvist eit særdeles stort engasjement gjennom heile skuleåret i sitt verv, og vært ein motivator og eit arbeidsjern. Alle kandidatane har gjort ein veldig god innsats, og styre vedtok å dele ut prisen til to personar i år. Prisen vart delt ut på tematuren til dei aktive på Studenthuset Meieriet.

Styret i Studenthuset Meieriet deler ut prisen "Årets frivillig" til Jan Andre Voll og Astrid Johanne Eskeland. Begge har gjort ein uvurderleg innsat gjennom heile året, og det vart heilt umogeleg å velge mellom dei.